పుస్తకం
All about books


 
 

 
images (1)

The Lady Chatterly’s Lover: D. H. Lawrence

వ్యాసకర్త: చైతన్య D. H. Lawrence…David Herbert Lawrence(1885-1930)… ఈయన రచనలు నేను మా మామగారి లైబ్రరీలో చూస్తూ ఉండ...
by అతిథి
1

 
 
download (2)

The Skin of Water: G.S.Johnston

ఓ ప్రాంతం / ఊరు గురించి తెల్సుకోడానికి కాల్పనిక సాహిత్యాన్ని ఆశ్రయించడం ఎంత వరకూ సబ...
by Purnima
0

 
 
lng

Love and Garbage – Ivan Klima

చెక్ రిపబ్లిక్ దేశానికి చెందిన రచయితలను ముగ్గురిని చదివాను, నేను. కాఫ్కా, మిలన్ కుంద...
by Purnima
1

 

 
Nivedita

నివేదిత – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘నివేదిత’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పన్నెండవ (చివరి) న...
by అతిథి
0

 
 
Vedavati

వేదవతి – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘వేదవతి’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పదకొండవ నవల. విక్రమ...
by అతిథి
1

 
 
 

రేగడి విత్తులు – చంద్రలత

వ్యాసకర్త: రాగమంజరి ******* ఈ ప్రసిద్ధ నవల 1997 లో ప్రచురించబడింది. 420 పేజీల ఈ నవల తానా నవలల పో...
by అతిథి
0

 

 
Helena

హెలీనా – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘హెలీనా’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పదవ నవల. ఈ నవల లోని క...
by అతిథి
0

 
 
viswanatha-aprabha

Samudrapu Dibba

Article by: Halley ********* I first read this novel about an year ago. From then on, if somebody asks me what my favourite novel is i can’t help but think of this one. If you are asked to list out a few dystopian novels,...
by అతిథి
0

 
 
Nagasenudu

నాగసేనుడు – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘నాగసేనుడు’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని తొమ్మిదవ నవల. ఎప...
by అతిథి
0