పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

పుస్తకం.నెట్ మొదటి వార్షికోత్సవం

“పుస్తకాలపై తెలుగు వ్యాఖ్యానం అంతా ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుంద”న్న ఆలోచన నుండి పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
18

 
 

పుస్తకం.నెట్ తొమ్మిదో వార్షికోత్సవం

ఇవ్వాళ్టితో పుస్తకం.నెట్ మొదలుపెట్టి తొమ్మిదేళ్ళు పూర్తవుతుంది. ముచ్చటగా పదో ఏట అడ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

BACK TO SCHOOL – వ్యాఖ్యలు దిద్దబడతాయి ఇకపై

స్కూల్ అంటే మనలో చాలా మందికెందుకంత చిరాకు? స్కూల్ నుండి కాలేజీలోకి అడుగుపెడుతున్నా...
by పుస్తకం.నెట్
27

 

 

పుస్తకం.నెట్ ఏడో వార్షికోత్సవం.

మరో సంవత్సరం. మరో సంబరం. బోలెడు సార్లు మేము అన్న మాటే, మీరు విన్న మాటే – “పుస్తకాలక...
by పుస్తకం.నెట్
5

 
 
 

జనవరిలో పుస్తకం.నెట్

పుస్తకం.నెట్ ప్రారంభమై నెలరోజులైంది. ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఇటు ...
by పుస్తకం.నెట్
3

 
 

900 పోస్టులు, ఆరు లక్షల హిట్లు..

ఈ వారం ప్రచురించిన Óut of Print పత్రికతో జరిపిన ముఖాముఖితో పుస్తకంలో వ్యాసాల సంఖ్య 900లకు చే...
by పుస్తకం.నెట్
3

 

 

పుస్తకం.నెట్ ఆరో వార్షికోత్సవం

పుస్తకం.నెట్ అనే ప్రయత్నాన్ని మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి ఆరేళ్ళు. పుస్తకాలకు మాత్రమే ప్రర...
by పుస్తకం.నెట్
5

 
 
 

పుస్తకం.నెట్ రెండో వార్షికోత్సవం

పుస్తకం.నెట్ మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి రెండు సంవత్సరాలు అయింది. నిర్విఘ్నంగా, నిరాటకంగా ...
by పుస్తకం.నెట్
18

 
 

పుస్తకం.నెట్ మూడో వార్షికోత్సవం

జనవరి 1 – నూతన సంవత్సర ఆగమనోత్సవమే కాక, పుస్తకం.నెట్ వార్షికోత్సవం కూడా! నేటితో పుస్...
by పుస్తకం.నెట్
9