పుస్తకం
All about books


 
 

 

“నొప్పి డాక్టరు” గారిని వెతకండి

వ్యాసకర్త: బాదర్ల స్వప్నిల్ ”ఒక చిత్రం పదివేల పదాలతో సమానం” – చైనా సామెత –  ఇది ...
by అతిథి
45

 
 
చిన్నప్పటి రష్యన్ కథలు  

చిన్నప్పటి రష్యన్ కథలు

ఇంట్లో ఉన్న చెత్త పడేద్దామని పాత నోట్సులూ, పత్రికలూ గట్రా పడేస్తూ ఉంటే, ఒక చివర్లో కన...
by అసూర్యంపశ్య
21

 
 

The Death of Ivan Ilyich – Leo Tolstoy

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో,జీవన్మ్రుత్యువుల గురించి ఆలోచనల...
by అతిథి
14

 

 

జమీల్యా – నాకు నచ్చిన ప్రేమకథ!

పుస్తకం పై అట్ట మీదేమో ఒక అమ్మాయి బొమ్మ, వెనుకాలేమో “ప్రపంచంలోని బహుసుందరమైన ప్రే...
by Purnima
12

 
 

తొలి ఉపాధ్యాయుడు – చిన్గీజ్ ఐత్మాతోవ్

చిన్గీజ్ ఐత్మాతోవ్ – కిర్గిస్తాన్ కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత. రష్యన్, కిర్గిజ్ భాషల్లో ...
by సౌమ్య
12

 
 

The Good Life Elsewhere

“The Good Life Elsewhere” అన్నది Vladimir Lorchenkov రాసిన నవల. మొల్డోవా దేశానికి చెందిన ఈ రచయిత నవలను రష్యన్...
by సౌమ్య
11

 

 
జమీల్య  

జమీల్య

వ్యాసం రాసి పంపినవారు:  నరేష్ నందం ( http://janaj4u.blogspot.com ) “ప్రపంచంలోనే బహు సుందరమైన ప్రేమకథ”...
by నరేష్ నందం
6

 
 
 

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 3)

(ముందు భాగం) ఈ నవల గురించి చెప్పాలనుకున్నదంతా దాదాపు పైన కథా సంక్షిప్తంలోనూ, దానికిచ...
by మెహెర్
6

 
 
సమాజాన్ని ప్రతిఫలించిన “ఆన్నా కరేనినా”  

సమాజాన్ని ప్రతిఫలించిన “ఆన్నా కరేనినా”

రాసి పంపిన వారు: దీపసభ *************** ఎప్పుడయినా సముద్రం ముందు నిల్చున్నారా? లోపలికి వెళ్లాల...
by అతిథి
6