పుస్తకం
All about books


 
 

 
వనవాసి  

వనవాసి

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: సుజాత(మనసులో మాట) – నా స్వపరిచయం ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేదు. జర్నలి...
by అతిథి
29

 
 
 

బ్రాహ్మణ పిల్ల: శరత్

వ్యాసం రాసిపంపిన వారు: – నరేష్ నందం (http://naresh.co.tv) విశాలాంధ్ర పబ్లిషర్స్ శరత్ సాహిత్యాన్...
by నరేష్ నందం
3

 
 
 

Light, my light… the eye-kissing light!

“Vibhusanam maunamapanditanam” – says the great poet Birthirihari which loosely translates to “If you can’t make sense, you better be silent”. But I would like to defy Birthrihari, which I of...
by Achilles
2

 

 
He: Shey by Rabindranath Tagore  

He: Shey by Rabindranath Tagore

“అతడు” – పదం వినగానే మహేష్ సినిమా గుర్తొచ్చేసిందా? హమ్మ్.. సరే! నేనిప్పుడు నాకు త...
by Purnima
9

 
 
 

my life in my words – Rabindranath Tagore

If you focus too much on the tree, you’ll lose the view of the forest. మొన్నీ మధ్య పూర్తి చేసిన ఒక క్రికెట్ పుస్తకంలోనిది పై వ...
by Purnima
4

 
 
 

చీకటి వెలుగుల ఆవిష్కరణ

“పదమూడేళ్లు నిండకుండా, ఏడో క్లాసు కూడా గట్టెక్కకుండా, నిన్ను ఒక చదువులేని మూర్ఖుడ...
by అరుణ పప్పు
4