పుస్తకం
All about books


 
 

 

సోఫోక్లిస్ రాసిన ‘యాంటిగని’ నాటకం

వ్యాసకర్త: వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు (ఈ వ్యాసం మొదట చినవీరభద్రుడు గారు జూన్ 2014లో ఫేస్బు...
by అతిథి
2

 
 

My Dinner With André

కొన్నాళ్ళ క్రితం “My Dinner with André” అన్న సినిమా చూశాను. సినిమా కథేమిటంటే: ఇద్దరు స్నేహితు...
by అసూర్యంపశ్య
0

 
 

An Enemy of the People – Henrik Ibsen

“Enemy of the People” నార్వే కు చెందిన రచయిత Henrik Ibsen రాసిన ఒక నాటకం. నేను మొదటిసారి చదివేటప్పటిక...
by అసూర్యంపశ్య
0

 

 

A Doll’s House: Henrik Ibsen

ముళ్ళపూడిగారికి ఇష్టమైన రచయితలు తెల్సుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తెల్సిన రచయిత...
by Purnima
3

 
 

Strindberg’s “The Father”

August Strindberg – ఈ రచయితతో తొలిసారిగా “Fiction of Relationship” కోర్సులో పరిచయం కలిగింది. అందులో ఆయన పుస్త...
by Purnima
0

 
 

అంధా యుగ్ – ధరమ్‍వీర్ భారతి.

మొన్నటి ఆదివారం, నా ఫ్రెండ్ లిస్ట్ లో ఒకరు, ఈ రచనలోని కొన్ని వాక్యాలను తమ స్టేటస్‍గా ...
by Purnima
9

 

 

ఎండలో ద్రాక్షపండు – A Raisin in the Sun

వాయిదా పడ్డ కల ఏమవుతుంది? అది మగ్గిపోయి సుక్కిపోతుందా ఎండలో ద్రాక్షలా? లేక వ్రణంలా ప...
by Jampala Chowdary
4

 
 

The Fifth Act – ఇంగ్మార్ బెర్గ్మాన్ నాటకాలు

“Images from his work shock us … and haunt us long after we’ve first seen them…” – అని Bergman గురించి ఎవరో అన్న మాట. మిగితా వారి...
by సౌమ్య
0

 
 

ఆత్మ యజ్ఞము (అను గొల్ల కలాపము) – భాగవతుల రామయ్య

వ్యాసకర్త: Halley ***** శుక్రవారం రోజున హిందూ పత్రికలో కేరళ నర్తకి ఒకావిడ గొల్లకలాపం గురించ...
by అతిథి
0