పుస్తకం
All about books


 
 

 

కళాపూర్ణోదయం – 7: కళాపూర్ణుడు – మధురలాలస

వ్యాసకర్త: జాస్తి జవహర్ ********* బ్రహ్మ చెప్పిన కథ ప్రకారం కళాపూర్ణుడే కథానాయకుడు. కళాపూ...
by అతిథి
0

 
 

కళాపూర్ణోదయం – 2: మణికంధరుడు

వ్యాసకర్త: జాస్తి జవహర్ ****** మణికంధరుడు గంధర్వుడు. కాని ఇతర గంధర్వులవలే విషయలోలుడుగాడ...
by అతిథి
0

 
 

A Journey in Ananda             

Review by: C.S.Rao To write about the book, A Journey in Ananda, is to write about the personality of its author, Dr. Surya Prakash Vinjamuri, because it is an honest and truthful document of his noble thoughts and feelings; a...
by అతిథి
0

 

 

యోగ వాసిష్టము.

వ్యాసకర్త: రాఘవేంద్రముందు నా సోది కొంత. “నిరుక్తం చదవాలనుంది.”అన్న భావన మరింత బలప...
by అతిథి
0

 
 

పునశ్చరణం

వ్యాసకర్త: తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ ****** వైదేహి రెండవ కవితా సంకలనం ‘ పునశ్చరణం ‘ లో నన్ను ...
by అతిథి
0

 
 

“శృంగార నైషధము” విశ్లేషణ – కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు

వ్యాసకర్త: కాదంబరి ****** “కవికీ, కంసాలికీ సీసం లోకువ.” అని నానుడి. కంసాలి లోహమైన ‘సీ...
by అతిథి
0

 

 

యాభై ఏళ్ల వాన – కొప్పర్తి

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీ రాధిక ******** ఈ కవితా సంకలనంలో దాదాపు అన్ని కవితలూ నాకు నచ్చాయి. ...
by అతిథి
1

 
 

Lava – Javed Akhtar

అగర్ పలక్ పె హై యె మోతి తొ కాఫీ నహీ హునర్ భీ ఛాహియె అల్ఫాజ్ మె ఫిరోనె కా  – జావేద్ అఖ్...
by Purnima
0

 
 

మధుబిందువులు

వ్యాసకర్త: కాదంబరి ****** “మధు బిందువులు” పేరు చూడాగానే బోధపడ్తుంది, ఇవి సున్నిత భావాల క...
by అతిథి
0