పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Lakshmi Devi’
 

 

ముగింపులో సరిక్రొత్త ప్రయోగం – కథకు కథ

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి *********** సాధారణంగా కథకులు కథను చెప్తున్న విధానం ...
by అతిథి
0

 
 

ప్రతిధ్వనించవలసిన ఒంటిదని – శివరామ్ కారంత్

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి ******* ఈ నాటి సామాజిక చిత్రాన్ని, అందులో ఉన్న భేష...
by అతిథి
0

 
 

  అభయప్రదానము – చారిత్రక నవల

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి                 తంజావూరు రఘునాథ నాయకుని తొలి యవ్వన...
by అతిథి
2

 

 

ఏకాత్మమానవదర్శనం—అందరం ఒక్కటేనా? అదెలా?

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి ************ వ్యక్తుల పరస్పర ప్రయోజనాల సంరక్షణ కొఱక...
by అతిథి
2

 
 

 వేయి పడగలు లో స్త్రీ పాత్రలు

 వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి  తనపట్ల, సమాజం పట్ల మానవుల దృష్టికోణం  ఒక్కొ...
by అతిథి
6

 
 

ఒక చదువరి విన్నపం

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి ఒక హరిత విప్లవం వచ్చినట్టు చిన్నకథల విప్లవం ...
by అతిథి
8