పుస్తకం
All about books


 
 

 
A Lover’s discourse – Roland Barthes  

A Lover’s discourse – Roland Barthes

నేను కె.జిలో ఉండగా అనుకుంటా మణిరత్నం గీతాంజలి చూసింది. “ఐ-లవ్యూ” అన్న వాక్యంతో తొ...
by Purnima
6

 
 
Persepolis  

Persepolis

Persepolis – Marjare Satrapi రాసిన,గీసిన – గ్రాఫిక్ నవల. నవల కాదు – ఆత్మకథ. గ్రాఫిక్ నవల చదవడం ఇదే త...
by సౌమ్య
6

 
 

Manon Lescaut – ఓ ప్రేమకథ

Manon Lescaut 1731లో వచ్చిన ప్రేమకథా నవలిక. రచయిత Abbe Prevost. అప్పటిలో చాలా వివాదస్పదమై, ఆ తర్వాతికాలం...
by Purnima
5

 

 
 

ప్యర్ అండ్ జీన్ – గీ డ మొపాస

రాసిన వారు: Halley ************ Pierre and Jean – Guy de Maupassant పుస్తకం దొరుకు చోటు – ఇక్కడ. ప్రచురణ : 1887 వికీ లంకె ...
by అతిథి
4

 
 

Madame Bovary: Flaubert

ప్లాబెర్ రాసిన నవలల్లో ఒకటి, Madame Bovary. నేను దీన్ని ఏదో ఫిలాసఫీ క్లాసుకోసం చదివాను పోయినే...
by Purnima
3

 
 

The Immoralist By Andre Gide

వ్యాసకర్త: నాగిని There is nothing more tragic for a man who has been expecting to die than a long convalescence. After that touch from the wing of Death, what seemed important is so no longer; oth...
by అతిథి
0

 

 

ప్రేమికుని ప్రవచనాలు – రొలా బార్త్ 

వ్యాసకర్త: రోహిత్ ఇప్పటికే పూర్ణిమ గారు ఈ పుస్తక పరిచయం చేశారు గనుక, నేను పునఃపరిచయం ...
by అతిథి
0