పుస్తకం
All about books


 
 

 

2014లో నా పుస్తక పఠనం

జంపాల చౌదరి గారి స్ఫూర్తి తో నేను కూడా నేను గత ఏడాది చదివిన పుస్తకాల గురించి ఓ చిన్న ...
by సౌమ్య
1

 
 

2014 నా పుస్తకాలు

గత సంవత్సరం వృత్తి జీవితంలో పెరిగిన వత్తిడి, రెండు ఇండియా ప్రయాణాలు, సంస్థాగత, వ్యక్...
by Jampala Chowdary
2

 
 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పదమూడూ …

వ్యాసకర్త:పద్మవల్లి ***** ‘గతకాలము మేలు వచ్చుకాలము కంటెన్…’ అన్న నన్నయ మాట, నా పుస్త...
by అతిథి
5

 

 

2013 – నేను చదువుకున్న పుస్తకాలు

గత సంవత్సరం (2013) లో నా పుస్తకపఠనం కొద్దిగా ఆటుపోట్లతో సాగింది. సంవత్సరం మొదటి ఎనిమిది ...
by Jampala Chowdary
4

 
 

2013 – నా పుస్తక పఠనం

నాకు చిన్నప్పుడు (1997లో అనుకుంటాను) మా నాన్నగారు ఒక డైరీ ఇచ్చారు, నువ్వు చదివిన పుస్తక...
by సౌమ్య
1

 
 

My Reading List 2013

Written by: Pramadha Mohana IX D Delhi Public School, Nacharam ******* 1. A Study in Scarlet 2. The Adventures of Sherlock Holmes 3. The Casebook of Sherlock Holmes 4. The Return of Sherlock Holmes 5. The Sign of Four Sherlock ...
by అతిథి
2

 

 

2013 Reading list: Krishna Shastri Devulapalli

Krishna Shastri Devulapalli is the author of novels, Jump Cut and Ice Boys in Bell Bottoms. He is also a cartoonist, children’s illustrator and graphic designer. When we’ve asked him to let us share his reading lis...
by అతిథి
0

 
 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేలపన్నెండూ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి *** మొదట్నుంచీ పుస్తకాల పురుగునే అయినా, ఎప్పుడూ చదివినవి లెక్క ర...
by అతిథి
9

 
 

2012లో చదివిన పుస్తకాలు

పుస్తకం.నెట్లో మేం చేసిన ప్రయత్నాల్లో కొన్ని హిట్ అయ్యాయి. కొన్ని ఫట్‍మన్నాయి. కానీ ...
by Purnima
14