పుస్తకం
All about books


 
 

 

An Enemy of the People – Henrik Ibsen

“Enemy of the People” నార్వే కు చెందిన రచయిత Henrik Ibsen రాసిన ఒక నాటకం. నేను మొదటిసారి చదివేటప్పటిక...
by అసూర్యంపశ్య
0

 
 

Madame Bovary: Flaubert

ప్లాబెర్ రాసిన నవలల్లో ఒకటి, Madame Bovary. నేను దీన్ని ఏదో ఫిలాసఫీ క్లాసుకోసం చదివాను పోయినే...
by Purnima
3

 
 

Millenium Trilogy – Stieg Larsson

ఈమధ్యనే ఒక నాలుగైదు రోజులు ఒక సమావేశం కోసమై స్వీడెన్ వెళ్ళాను. సరే, వెళ్ళబోయే ముందు -...
by సౌమ్య
2

 

 

A Doll’s House: Henrik Ibsen

ముళ్ళపూడిగారికి ఇష్టమైన రచయితలు తెల్సుకోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు తెల్సిన రచయిత...
by Purnima
3

 
 

The Good Life Elsewhere

“The Good Life Elsewhere” అన్నది Vladimir Lorchenkov రాసిన నవల. మొల్డోవా దేశానికి చెందిన ఈ రచయిత నవలను రష్యన్...
by సౌమ్య
11

 
 

నిజానికి, కలకీ, మనిషికీ – Face to Face

Face to Face అన్నది ప్రముఖ స్వీడిష్ చలనచిత్ర దర్శకుడు ఇంగ్మార్ బెర్గ్మన్ తీసిన చిత్రం. దీని...
by సౌమ్య
2

 

 

Saramago’s The Gospel According to Jesus Christ

కథ ఎవరిది? దాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు? అన్న రెండు ప్రశ్నలకు వచ్చే సమాధానల బట్టి ఇంకెన్...
by Purnima
2

 
 

సూటిగా, ఘాటుగా, నాటుగా – ఎట్గర్ కెరెట్ కథలు

నా లెక్క ప్రకారం కథలు రెండు రకాలు – ఒకటి, నాకు నచ్చినివి. రెండు, తక్కినివి.  మంచి కథలు...
by Purnima
2

 
 

కథల్లో కథగా కథై – Pamuk’s My Name is Red.

ఒర్హాన్ పాముక్ పుస్తకాలేవీ చదవకముందే ఆయన వీరాభిమానిని అయ్యాను. అందుకు కారణం ఆయన నోబ...
by Purnima
3