పుస్తకం
All about books


 
 

 

సమయానికి తగు… కవిత్వం (A Poem at the right moment)

రాసిన వారు: సాయి బ్రహ్మానందం గొర్తి ************************* మనందరం అనేక కవితా సంకలనాలు చదివాం; ఇంకా...
by అతిథి
7

 
 

One Part Woman – Perumal Murugan

ప్రస్తుతం వివాదాల్లో ఉన్న రచన ఇది. తమిళ మూలం, దాని ఆంగ్లానువాదం వచ్చి ఏళ్ళు గడుస్తున...
by Purnima
4

 
 

A Poem at the Right Moment

పరిచయం చేసిన వారు: కె.వి.యస్. రామారావు ************** A Poem at the Right Moment by Velcheru Narayana Rao and David Shulman (నారాయణ రావు గార...
by అతిథి
3