పుస్తకం
All about books


 
 

 

ఐదు చార్వాకాశ్రమం పుస్తకాలు

ఇటీవలి కాలం లో చార్వాకాశ్రమం పుస్తకాలు కొన్ని చదివాను. వాటిని చదువుతున్నప్పుడు, చది...
by సౌమ్య
12

 
 
శారదా శ్రీనివాసన్ గారి జ్ఞాపకాల తోట నుండి..  

శారదా శ్రీనివాసన్ గారి జ్ఞాపకాల తోట నుండి..

ఈ తరం, అనగా ఎలెక్ట్ర్రానిక్ యుగానికి సంబంధించిన ఇప్పటి తరం వారికి, శారదా శ్రీనివాసన...
by Purnima
11

 
 

అనువాద కళను వివరిస్తూ ’Performing without a Stage’

నాకిష్టమైన రచయితలెవరూ? అన్న ప్రశ్న ఇంకా పూర్తి కాకముందే ’కాల్వినో, సరమాగో, కుందేరా, మ...
by Purnima
11

 

 

Addicted to war – చర్చా పరిచయం

‘Addicted to war’ అన్నది అమెరికా దేశం విదేశాల్లో నడిపిన యుద్ధాల గురించి ప్రాథమిక అవగాహన క...
by సౌమ్య
7

 
 
తప్పక తెలుసుకోవలసిన రెండు తెలుగు పుస్తకాలు (నా అభిప్రాయంలో!)  

తప్పక తెలుసుకోవలసిన రెండు తెలుగు పుస్తకాలు (నా అభిప్రాయంలో!)

ఒకటి – “తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు” – తలిశెట్టి రామారావు మరొకటి – “మరపురా...
by సౌమ్య
6

 
 

వ్యాఖ్యావళి – నండూరి రామమోహనరావు

కొన్నాళ్ళ క్రితం ఇంకేదో వెదుకుతూ ఉంటే అనుకోకుండా, డీ.ఎల్.ఐ. సైటులో నండూరి రామమోహనరావ...
by సౌమ్య
6

 

 

Philosophy of village movement – J.C.Kumarappa

రాసిన వారు: Halley *************** ప్రఖ్యాత గాంధేయవాది మరియు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త జే.సి.కుమారప్ప గా...
by అతిథి
5

 
 
 

The Django Book

(నరమానవుల భాషలో ‘జాంగో’ అని పలకాలన్నమాట.) జాంగో అన్నది పైథాన్ లో రాయబడ్డ వెబ్ డెవె...
by సౌమ్య
4

 
 
 

ప్యర్ అండ్ జీన్ – గీ డ మొపాస

రాసిన వారు: Halley ************ Pierre and Jean – Guy de Maupassant పుస్తకం దొరుకు చోటు – ఇక్కడ. ప్రచురణ : 1887 వికీ లంకె ...
by అతిథి
4