పుస్తకం
All about books


 
 

 
పురాతన ఈజిప్ట్ – ఫెరోల సామ్రాజ్యం  

పురాతన ఈజిప్ట్ – ఫెరోల సామ్రాజ్యం

రాసిన వారు: విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న ***************** తెలుగులో ఈజిప్ట్ పై మంచి పుస్తకాలు, ఆ మాటకొ...
by అతిథి
11

 
 
Kargil – General V.P. Malik  

Kargil – General V.P. Malik

కార్గిల్ – 1999వ సంవత్సరానికి ముందు ఈ పేరు తెల్సిన వాళ్ళు ఎంత తక్కువ మంది ఉండుంటారో, ఆ ...
by Purnima
2

 
 
అంతా మత గవాక్షంలోనుంచే (The clash of civilizations )  

అంతా మత గవాక్షంలోనుంచే (The clash of civilizations )

రాసిన వారు: చావాకిరణ్ ************* Title: The clash of civilizations and the remaking of world order. –    Samuel P . Huntington రచయిత హార్వార్డ్ వ...
by chavakiran
3

 

 
Rethinking India’s Past – R.S. Sharma ; చదవదగ్గ చరిత్ర పుస్తకం  

Rethinking India’s Past – R.S. Sharma ; చదవదగ్గ చరిత్ర పుస్తకం

పుస్తకం గురించి శీర్షిక – Rethinking India’s Past రచయిత – R.S. Sharma ప్రచురణ కర్త – OXFORD University Press తొలి ప్...
by chavakiran
3

 
 
 

Will Durant – The Case for India

ఆంగ్ల సాహిత్యం మీద నాకు అభినివేశం కాదు కదా, పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు. గొప్ప రచయిత, చరిత్...
by రవి
16

 
 

మనకీ ఉంది సుమా ఒక ఉజ్జ్వల చరిత్ర

చాలా శతాబ్దాల నాటి సంగతి. తురుష్కులూ, ఇంగ్లీషువారూ ప్రవేశించక ముందు చాలా శతాబ్దాల ప...
by తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం
8

 

 

Book Recommendation: ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర

రాసిన వారు: చావాకిరణ్ ************* ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర (Andhrula Sanghika Charitra) -సురవరం ప్రతాపరెడ్డి (Suravara...
by chavakiran
7