పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం – ఎందుకు చదవాలి ? – 1.1

వ్రాసిన వారు: మల్లిన నరసింహారావు ******************* పదిహేనో తేదీన వచ్చిన ఈ వ్యాసానికి కొనసాగిం...
by మల్లిన నరసింహారావు
1

 
 
శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం – ఎందుకు చదవాలి ? – 1  

శ్రీమదాంధ్రమహాభారతం – ఎందుకు చదవాలి ? – 1

రాసిన వారు: మల్లిన నరసింహారావు ******************* ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. అం...
by మల్లిన నరసింహారావు
20

 
 
జలార్గళ శాస్త్రము – ఒక పరిచయం  

జలార్గళ శాస్త్రము – ఒక పరిచయం

జలార్గళ శాస్త్రము రచన: వరాహ మిహిరుడు వ్యాఖ్యాత: బి.ఎ.వి.స్వామి ప్రకాశకులు: లక్ష్మీనార...
by సౌమ్య
5

 

 
కథ కంచికి…  

కథ కంచికి…

..మనం ఇంటికి. మడతకుర్చీలో తాతయ్యా, పెరట్లో బాదం చెట్టు గట్టుకింద అమ్మమ్మా, మనవలకు జాన...
by రవి
11

 
 
 

శశాంక విజయము – ఒక పరిచయము – రెండవ భాగము

రాసిన వారు: మల్లిన నరసింహారావు (వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి) ********************* మొదటి భాగం లంకె ఇక్కడ. ...
by మల్లిన నరసింహారావు
4

 
 
 

శశాంక విజయము – ఒక పరిచయము – మొదటి భాగము

రాసినవారు: మల్లిన నరసింహారావు (వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి) ******************************** నక్షత్రపుఁ బేరిటి ...
by మల్లిన నరసింహారావు
6