పుస్తకం
All about books


 
 

 

పరమహంస యోగానంద ఆత్మకథతో నా కథ

స్వామి పరమహంస యోగానంద ఆత్మకథ “ఒక యోగి ఆత్మకథ” అని తెలుగులోనూ, “Autobiography of a Yogi” అని ఇ...
by సౌమ్య
5

 
 

Bird by Bird: Anne Lamott

ఒక రెండు మూడేళ్ళ క్రితం “How to read?”, “How to write?” అన్న అంశాలను చర్చించే పుస్తకాలను వరుసగ...
by Purnima
0

 
 

My Stroke of Insight – Jill Bolte Taylor

కొన్ని రోజుల క్రితం పుస్తకం.నెట్లో “జీవితాన్నిమరింతగా ప్రేమించడం నేర్పిన…” అన్...
by సౌమ్య
0

 

 

జీవితాన్నిమరింతగా ప్రేమించడం నేర్పిన…

ఈ పుస్తకం రాసినావిడ పేరు జిల్ బోల్టీ టేలర్. ఆవిడ ఓ neuro anatomist (నాడీ మండల నిర్మాణ శాస్త్రవే...
by Srinivas Vuruputuri
4

 
 

చిన్నమనిషి రాసిన పెద్ద పుస్తకం

(చార్లీ చాప్లిన్ ఆత్మకథ పై 1964లో సత్యజిత్ రాయ్ రాసిన వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం ఇది. రా...
by సౌమ్య
5

 
 

1948 హైదరాబాద్ పతనం — పేరుకు సరిపడని పుస్తకం

నేను ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం కావటం గురించి చదివిన పుస్తకా...
by Jampala Chowdary
12

 

 

Where The Peacocks Sing – Searching For a Home

Alison Gee, a Chinese girl born in California, a popular columnist and features writer for the Sunday magazine of South China Morning Post (she had Jackie Chan on her speed dial!), was living high in Hong Kong with her eccentri...
by Jampala Chowdary
4

 
 

నా రేడియో అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు – శారద శ్రీనివాసన్

వ్యాసకర్త: శ్రీ అట్లూరి ******* రోహిణి కార్తి ఎండా కాలం. మధ్యానం ఒంటి గంట రేడియో లో వార్తల...
by అతిథి
1

 
 

The Little Bookstore of Big Stone Gap

“People who like to read love being in massed assemblage of books: bookstores, libraries, homes where the walls are lined with shelves and spines. Such places are magical”, says Wendy Welch, the author (and owner) of The Li...
by Jampala Chowdary
0