పుస్తకం
All about books


 
Author Archive
 

 
 

కవి, ప్రపంచమూ — వీస్వావ షింబోర్‌స్కా

పోలిష్ కవయిత్రి వీస్వావ షింబోర్‌స్కా 1996లో నోబెల్ బహుమతి స్వీకరిస్తూ చేసిన ప్రసంగాన...
by మెహెర్
6

 
 
 

“కాఫ్కాయెస్క్‌”ని ఆవిష్కరించే ఒక వాక్యం

కాఫ్కా డైరీలు చదవడమంటే రచనా వ్యాసంగపు మౌలిక వాస్తవికతను ఆవాహన చేసుకోవడం, ఎటో కొట్టు...
by మెహెర్
7

 
 
 

కళాప్రపూర్ణ దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి స్వీయచరిత్ర

స్వీయకథనాల విషయంలో నచ్చడానికీ నచ్చకపోవడానికీ పుస్తకపరమైన కారణాలేం చెప్పలేం. ఎందుక...
by మెహెర్
23

 

 
 

Remembering J. D. Salinger

“I swear to God, if I were a piano player or an actor or something and all those dopes thought I was terrific, I’d hate it. I wouldn’t even want them to clap for me. People always clap for the wrong things. If I w...
by మెహెర్
10

 
 
 

ఆలూరి బైరాగి కథా సంపుటి: దివ్య భవనం

ఆలూరి బైరాగి పేరు ఇదివరకూ అడపాదడపా వినడం విన్నాను. కానీ ఎందుకో అకారణంగా ఆ పేరు నా మెద...
by మెహెర్
22

 
 
 

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 3)

(ముందు భాగం) ఈ నవల గురించి చెప్పాలనుకున్నదంతా దాదాపు పైన కథా సంక్షిప్తంలోనూ, దానికిచ...
by మెహెర్
6

 

 
 

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 2)

(ముందు భాగం) సరే ఇప్పటి వరకూ పుస్తకం గురించి చెప్పుకున్నాం గనుక, ఇప్పుడు కాస్త రచయిత ...
by మెహెర్
1

 
 
 

వ్లదీమిర్ నబొకొవ్ నవల: The Gift (part 1)

(నబొకొవ్ నవల – The Gift గురించిన పరిచయ వ్యాసం మూడు భాగాల్లో ఇది మొదటిది) దాదాపు నూటనలభయ్య...
by మెహెర్
0