పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

ఆడియోలో సాహిత్యం – నా అనుభవం

ఈమధ్య కాలంలో కొన్ని రచనల ఆడియో రికార్డింగులు వింటున్నప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలూ, అనుమాన...
by అసూర్యంపశ్య
16

 
 

పుట్టపర్తివారి “శివతాండవం” లో నాకు నచ్చిన పదాలు, పాదాలు

పరిచయం వ్రాసిన వారు: కాశీనాథుని రాధ, డోవర్, న్యూజెర్సీ (ఈవ్యాసం NATS వారి అమెరికా తెలుగు ...
by అతిథి
5

 
 

హరిశంకర్ పార్శాయి రచనల ఆడియో

హరిశంకర్ పార్శాయి (1924-1995) ప్రఖ్యాత హింది రచయిత. వ్యంగ్య, హాస్య రచనలకు వీరు పెట్టింది పే...
by Purnima
1

 

 

Mukkothikommachi Now Available in Audio

The following is the note from Anu Mullapudi, about the release of Mukkothikommachi audio. We thank her for permitting us to post this here. – pustakam.net Note: The audio is NOT available in India, yet. But can be expect...
by పుస్తకం.నెట్
1