పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Viswanatha Satyanarayana’
 

 

Sri Viswanatha as a Short Story Writer

(ఈవారం తెలుగు పుస్తకాల గురించి ఇంగ్లీషు వ్యాసాలు ప్రచురిస్తున్నాం. ఈ రోజు విశ్వనాథ ...
by అతిథి
7

 
 

నందో రాజా భవిష్యతి

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయం విశ్వనాథ వారి “నందో రాజా భవిష్యతి” గురించి. దీనితో దాదా...
by అతిథి
12

 
 

వేనరాజు, ఖూనీ

వ్యాసకర్త: Halley *********** ఈ వ్యాసం వేనరాజు గురించీ, ఖూనీ గురించీ. “వేనరాజు” విశ్వనాథ వారు ...
by అతిథి
2

 

 

ఏకవీర నవలలో ‘విధి’ , పాత్రలు ఏక కాలం లో సాధించిన విజయం

వ్యాసకర్త: డాక్టర్ యద్దనపూడి కామేశ్వరి (ఈ వ్యాసం మొదట చినుకు మాసపత్రిక మే 2011 సంచికలో ...
by అతిథి
4

 
 

వీరవల్లడు- విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: శ్రీవల్లీరాధిక *********** నలభై పేజీల ఈ బుజ్జి నవల గురించి అసలు ఏమైనా వ్రాయాలని ...
by అతిథి
6

 
 

Dharma Chakram—the confessional biography of an iconoclast

Written by: Santwana Chimalamarri ******* I would call myself a novice in the realm of Vishwanatha’s literature, being only around ten novels old. Most of the ones I read belong to Purana Vaira Granthamala, the ones that left...
by అతిథి
8

 

 

విశ్వనాథ వారు ఎలా చెప్పారు?

వ్యాసకర్త: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ******** విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నవలలు ఎలా చెప్పారు? అన్...
by అతిథి
17

 
 

దేవతల యుద్ధం – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ***** కొన్ని నెలల క్రితం పుస్తకమ్.నెట్ ద్వారా పరిచయం అయిన ఒక పెద్దాయన పుణ్...
by అతిథి
10

 
 

నా విశ్వనాథ -1

వ్యాసకర్త: డాక్టర్ అబ్బరాజు మైథిలి ********** ఆయనకీర్తిశేషులైన నాటికి నావయసు పది సంవత్సరా...
by అతిథి
21