పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Viswanatha Satyanarayana’
 

 

నాస్తికధూమము -కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీ రాధిక ******* ఇది పురాణవైర గ్రంథమాలలో రెండవ నవల. ఈ నవలలో బాగా ఆకట్...
by అతిథి
0

 
 

భగవంతుని మీది పగ- కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీ రాధిక (రాబోయే రోజుల్లో పురాణవైర గ్రంథమాలపై శ్రీవల్లీరాధిక ...
by అతిథి
2

 
 

Sri Viswanatha as a Short Story Writer

(ఈవారం తెలుగు పుస్తకాల గురించి ఇంగ్లీషు వ్యాసాలు ప్రచురిస్తున్నాం. ఈ రోజు విశ్వనాథ ...
by అతిథి
7

 

 

నందో రాజా భవిష్యతి

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయం విశ్వనాథ వారి “నందో రాజా భవిష్యతి” గురించి. దీనితో దాదా...
by అతిథి
12

 
 

వేనరాజు, ఖూనీ

వ్యాసకర్త: Halley *********** ఈ వ్యాసం వేనరాజు గురించీ, ఖూనీ గురించీ. “వేనరాజు” విశ్వనాథ వారు ...
by అతిథి
2

 
 

ఏకవీర నవలలో ‘విధి’ , పాత్రలు ఏక కాలం లో సాధించిన విజయం

వ్యాసకర్త: డాక్టర్ యద్దనపూడి కామేశ్వరి (ఈ వ్యాసం మొదట చినుకు మాసపత్రిక మే 2011 సంచికలో ...
by అతిథి
4

 

 

వీరవల్లడు- విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: శ్రీవల్లీరాధిక *********** నలభై పేజీల ఈ బుజ్జి నవల గురించి అసలు ఏమైనా వ్రాయాలని ...
by అతిథి
6

 
 

Dharma Chakram—the confessional biography of an iconoclast

Written by: Santwana Chimalamarri ******* I would call myself a novice in the realm of Vishwanatha’s literature, being only around ten novels old. Most of the ones I read belong to Purana Vaira Granthamala, the ones that left...
by అతిథి
8

 
 

విశ్వనాథ వారు ఎలా చెప్పారు?

వ్యాసకర్త: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ******** విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నవలలు ఎలా చెప్పారు? అన్...
by అతిథి
17