పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘English Articles’
 

 
 

Book Review: River of Gods

రాసిపంపిన వారు: Hrishikesh Barua Hrishikesh Barua skroderider’s అన్న బ్లాగులో పుస్తకాల గురించి తరుచుగా రాస్తూ ఉంట...
by అతిథి
0

 
 
 

LibOnClick

“లైబ్రరీ ఆన్ క్లిక్” – ఒక ఆన్‍లైన్ లైబ్రరీ. హైదరాబాదు నుండి నడిచే ఈ లైబ్రరీ, దేశవ...
by Purnima
1

 
 
 

Light, my light… the eye-kissing light!

“Vibhusanam maunamapanditanam” – says the great poet Birthirihari which loosely translates to “If you can’t make sense, you better be silent”. But I would like to defy Birthrihari, which I of...
by Achilles
2

 

 

1947 Santoshabad Passenger and Other Stories

By Chowdary Jampala Sri Dasu Krishnamoorty is an 84 year young man who retired after working in senior editorial positions at national newspapers like The Indian Express and The Times of India. A few years ago, Sri Krishnamoort...
by Jampala Chowdary
2

 
 

The Bookworm, Bangalore

There’s nothing much to say about this bookstore called Bookworm in Bengaluru. If you’re a bookworm, you step in, get lost in the books for hours together and when worldly matters play spoilsport, you end up taking...
by Purnima
7

 
 
 

Flipkart’s Speaking..

Flipkart – a name that doesn’t need an introduction among who shop books online in India. Almost every other article here in pustakam.net ends with a option to buy the book from Flipkart. And why do we do that? Beca...
by Purnima
6

 

 
 

Sunday @Abids – Version 3

రాసి పంపిన వారు: శ్రీరాం చదలవాడ (తెలుగులో రాయడం రాదని ఇంగ్లీషులో రాసారు. మాటామంతీ హిం...
by అతిథి
0

 
 
 

A Souvenir Dedicated to Nature and Environment

– by Aju Mukhopadhyay Aju Mukhopadhyay, the poet and author, is a bilingual writer of fiction and essays too. He has written 12 books in Bangla and 14 in English. He has received several poetry awards besides other honour...
by అతిథి
6

 
 

Water for Elephants

A few months ago, at our local multiplex, I saw a poster of a coming attraction with an intriguing title, Water for Elephants. With a little research, I learned that Water for Elephants  was a novel of some repute.  It is sor...
by Jampala Chowdary
1