పుస్తకం
All about books


 
 

 

Then we set his hair on fire – Phil Dusenberry

రాసిన వారు: Halley ************ నాకు Indiaplaza.in ద్వారా పరిచయం అయిన ఎన్నో మంచి పుస్తకాలలో ఇదీ ఒకటి. పుస్త...
by అతిథి
4

 
 

Fortune at the bottom of the pyramid

రచయిత: C.K.Prahalad. మొదట రచయిత గురించి కొంత సమాచారం: సి.కె.ప్రహ్లాద్ ప్రవాస భారతీయుడైన ఓ మేనే...
by అసూర్యంపశ్య
2

 
 
 

Men of steel

జీవితాన్ని గెలిచిన వ్యక్తుల కథలు ఎప్పుడూ స్పూర్తిదాయకంగానే ఉంటాయి. అవి చదువుతూ ఉంట...
by అసూర్యంపశ్య
0