పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

రొటీన్ కి భిన్నమైన డిటెక్టివ్ -‘డిటెక్టివ్’ సార్జంట్ మాల్కం ఐన్స్లీ

వ్యాసకర్త: సాయి పీ. వీ. యస్.          ***************** పుస్తకం నెట్ 19380 పేజీలో సౌమ్యగారు డిటెక్టివ్ న...
by అతిథి
0

 
 

స్వర్గానికి నిచ్చెనలు – అస్తి నాస్తి ల గంభీర చర్చ

వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి ************ భారతీయ భాషల్లో ఆలోచనాత్మకమైన రచనలకు ఏ క...
by అతిథి
0

 
 
కవి, ప్రపంచమూ — వీస్వావ షింబోర్‌స్కా  

కవి, ప్రపంచమూ — వీస్వావ షింబోర్‌స్కా

పోలిష్ కవయిత్రి వీస్వావ షింబోర్‌స్కా 1996లో నోబెల్ బహుమతి స్వీకరిస్తూ చేసిన ప్రసంగాన...
by మెహెర్
6