పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Viswanatha Satyanarayana’
 

 

 వేయి పడగలు లో స్త్రీ పాత్రలు

 వ్యాసకర్త: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి  తనపట్ల, సమాజం పట్ల మానవుల దృష్టికోణం  ఒక్కొ...
by అతిథి
6

 
 

మా బాబు

వ్యాసకర్త: రహ్మానుద్దీన్ షేక్ ************* చాన్నాళ్ళకి తెలుగు పుస్తకం చదివే అవకాశం దొరకంగా...
by అతిథి
3

 
 

ఆరునదులు – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ******** విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి “ఆరు నదులు” చదివింది బహుశా రెండేండ్ల క...
by అతిథి
1

 

 

విశ్వనాథతో సంభాషణ

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఆ పెద్దాయనః స్వరాజ్యము తేవలసినది దేశములో మానసికమైన కూలివానితనమున...
by అతిథి
4

 
 

నివేదిత – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘నివేదిత’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పన్నెండవ (చివరి) న...
by అతిథి
2

 
 

వేదవతి – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘వేదవతి’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పదకొండవ నవల. విక్రమ...
by అతిథి
5

 

 

హెలీనా – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘హెలీనా’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని పదవ నవల. ఈ నవల లోని క...
by అతిథి
1

 
 

Samudrapu Dibba

Article by: Halley ********* I first read this novel about an year ago. From then on, if somebody asks me what my favourite novel is i can’t help but think of this one. If you are asked to list out a few dystopian novels,...
by అతిథి
1

 
 

నాగసేనుడు – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: టి. శ్రీవల్లీరాధిక ******** ‘నాగసేనుడు’ పురాణవైర గ్రంథమాలలోని తొమ్మిదవ నవల. ఎప...
by అతిథి
0