పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Veekshanam’
 

 

వీక్షణం-147

(అంతర్జాలంలో వివిధ వెబ్సైట్లలో వచ్చిన సాహిత్య వ్యాసాలకు ఇక్కడ లంకెలు ఇస్తాము. పుస్త...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-42

తెలుగు అంతర్జాలం “తెలుగు చాటువుల్లో స్త్రీల చోటు” – బి.నాగశేషు వ్యాసం, “విశ్వ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-32

తెలుగు అంతర్జాలం: “ప్రజారచయిత అంటే ఎవరు?” సి.హెచ్.మధు వ్యాసం, గతంలో వచ్చిన వ్యాసాల...
by పుస్తకం.నెట్
0

 

 

వీక్షణం-47

తెలుగు అంతర్జాలం “కవిత్వానికి ఆవల నిలిచేవాడు కవి కాలేడు”- జయధీర్ తిరుమలరావు వ్య...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-46

తెలుగు అంతర్జాలం “అటకెక్కబోతున్న పఠనా సాహిత్యం”- కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-48

తెలుగు అంతర్జాలం “ఎదగని బాల సాహిత్యం”- పన్నాల సుబ్రహ్మణ్యభట్టు వ్యాసం, “గుర్తి...
by పుస్తకం.నెట్
1

 

 

వీక్షణం-87

తెలుగు అంతర్జాలం “సామరస్యం సాధించేది సాహిత్యమే(వివిధ)“, “కవిత్వమై గెలిచిన తెలం...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 

వీక్షణం-70

తెలుగు అంతర్జాలం ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ తో ఇంటర్వ్యూ, హైద్రాబాద్ లిటరరీ ఫెస్టివల్ గు...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

వీక్షణం-18

తెలుగు అంతర్జాలం జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ గురించి కంచ ఐలయ్య వ్యాసం, మువ్వా శ్రీనివ...
by పుస్తకం.నెట్
0