పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘SriSri’
 

 

శ్రీశ్రీ “అనంతం”తో నా అనుభవాలు

రైలు ప్రయాణంలో తినడానికి అయితే ద్రాక్షో, లేదా నారింజో, అదీ కాకపోతే ఏ ఆపిలో, అరటపళ్ళో ...
by Purnima
7

 
 

శ్రీశ్రీ హృదయగానం

వ్యాసకర్త:  డా.వై. కామేశ్వరి(9441778275) ఆధునిక కవిత్వంలో పరిశోధన చేస్తున్న రోజుల్లో కీ.శే . మ...
by అతిథి
19

 
 
 

శ్రీ శ్రీ మహా ప్రస్థానం: కథనం,కదనం

రాసిన వారు: తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ (ఢెట్రాయిట్ లో జరిగిన సభలో ఈ ఉపన్యాసం వీడియో ప్రదర...
by అతిథి
9

 

 
 

శ్రీశ్రీ – ‘అనంతం’

వ్యాసం రాసి పంపిన వారు: మురళి ఈ శతాబ్దం నాది” అని శ్రీశ్రీ చేసిన ప్రకటన ఎంత ప్రాముఖ...
by అతిథి
9

 
 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాదకథలు -4

మహాకవి శ్రీశ్రీ రాసిన కథలు-అనువాదకథల సంకలనాన్ని గత మూడువారాలుగా సమీక్షిస్తూ వస్తు...
by సౌమ్య
0

 
 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాద కథలు 3

“శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాదకథలు” పుస్తకాన్ని సమీక్షిస్తూ ఇదివరకే రెండు వ్యాసాలు పుస్...
by సౌమ్య
1

 

 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాద కథలు 2

“శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాద కథలు” చలసాని ప్రసాద్ గారి సంకలనాన్ని సమీక్షించడం మొదలుపెట...
by సౌమ్య
1

 
 

శ్రీశ్రీ కథలు-అనువాదకథలు : 1

మహాకవి అంటే శ్రీశ్రీ అని, మహానటి అంటే సావిత్రి అని – ఇలా వారి పేరు పక్కన ఇంటిపేర్లల...
by సౌమ్య
4

 
 

శ్రీశ్రీ కవితతో నేను

నాకు శ్రీశ్రీ అన్న పేరు హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మొదటిసారి తెలిసిందనుకుంటాను. అయితే, ప...
by అసూర్యంపశ్య
5