పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘sripada subramanya sastry’
 

 

“అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” : కొందరు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు – 2

(ఈ అభిప్రాయాలు శ్రీపాద వారి ఆత్మకథ ౧౯౯౯ నాటి విశాలాంధ్ర వారి ముద్రణలోనివి. ఇవి ఇక్కడ ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

“అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” : గొర్రెపాటి గారి అభిప్రాయం

(శ్రీపాద వారి అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ పుస్తకం గురించి గొర్రెపాటి వేంకటసుబ్బయ్య గారి అ...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

శ్రీపాద అనుభవాలూ – జ్ఞాపకాలూనూ

వ్యాసకర్త: Halley ఈ పరిచయం శ్రీపాద వారి “అనుభవాలూ  జ్ఞాపకాలూనూ” గురించి. ఇంట్లో చిన్న...
by అతిథి
29

 

 

అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ : కొందరు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు-3

(ఈ అభిప్రాయాలు శ్రీపాద వారి ఆత్మకథ ‘అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ’ ౧౯౯౯ ముద్రణలో వచ్చినవ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 

“అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” : ము.ర.యా. అభిప్రాయం

(శ్రీపాద వారి అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ పుస్తకం గురించి మునిమాణిక్యం రఘురామ యాజ్ఞవల్కి ...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

ప్రబుద్ధాంధ్ర పోరాటాలు

వ్రాసిన వారు: కోడీహళ్లి మురళీమోహన్ ***************** పుస్తకం పేరు: శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్ర...
by అతిథి
3

 

 

“అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” : కొందరు ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు – 1

శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి స్వీయానుభవాల కూర్పు “అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” గ...
by పుస్తకం.నెట్
4

 
 

శ్రీ శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు

(మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి గారు వ్రాసిన ఈ వ్యాసం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కథల సం...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 

అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ

కొన్ని రోజుల క్రితం శ్రీపాద వారి “అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూనూ” మొదలుపెట్టినప్పుడు నిజ...
by సౌమ్య
5