పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘rakta sparsha’
 

 
 

రక్త స్పర్శ – “శారద” కథల సంకలనం

సమీక్షకుడు: మద్దిపాటి కృష్ణారావు. [2005 సెప్టెంబరు 24 వ తేదీన DTLC (Detroit Telugu Literary Club, USA) వారి మీటింగు...
by DTLC
8