పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Nanduri RammohanRao’
 

 
 

సంతాపం

“విశ్వరూపం”, “నరావతారం”, “విశ్వదర్శనం” వంటి రచనలతో, సామన్యులకి అర్థమయ్యే భ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 
 
 

మా తాతయ్య

రాసిన వారు: కామరాజు శ్రీలత (శ్రీలత గారు నండూరి రామ్మోహనరావు గారి మనవరాలు. నండూరి గారి...
by అతిథి
2

 
 
 

నండూరి రామమోహన రావు గారి “విశ్వదర్శనం”

రాసిన వారు: విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న ***************** ఈ మధ్య జాలంలో మతస్వరూపాలపై ఒక వ్యాసం ప్రచుర...
by అతిథి
3

 

 
 

నండూరి రామ్మోహనరావు గారితో..

నండూరి రామ్మోహనరావు గారి గురించి ప్రత్యేకం చెప్పాలీ అంటే, ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలి అంట...
by సౌమ్య
6

 
 
 

చిరంజీవులు-అనుపల్లవి : నండూరి రామమోహనరావు సంపాదకీయాలు

నండూరి రామమోహనరావు గారి రచనలతో నా పరిచయమల్లా – ’నరావతారం’ పుస్తకంతోనే. ఆపై, ’విశ్వ...
by సౌమ్య
5