పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Nanduri RammohanRao’
 

 

పద్యానికి కరుణశ్రీ

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. జంధ...
by పుస్తకం.నెట్
3

 
 

బ్రాహ్మీమయమూర్తి పుట్టపర్తి

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. పుట...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 

మహాత్ముని ఆస్థాన కవి

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. తుమ...
by పుస్తకం.నెట్
0

 

 

చరిత్రకు భాష్యకారుడు

(ఆర్నాల్డ్ టాయిన్బీ గురించి నండూరి సంతాపకీయం. ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపా...
by పుస్తకం.నెట్
1

 
 

అసాధారణ రచయిత – చలం గురించి నండూరి

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. చ...
by అతిథి
17

 
 

వ్యాఖ్యావళి – నండూరి రామమోహనరావు

కొన్నాళ్ళ క్రితం ఇంకేదో వెదుకుతూ ఉంటే అనుకోకుండా, డీ.ఎల్.ఐ. సైటులో నండూరి రామమోహనరావ...
by సౌమ్య
6

 

 

బాలల సాహిత్యం

నండూరి రామమోహనరావు సంపాదకీయం, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏప్రిల్ ౨౦, ౧౯౭౬ (April 20, 1976). (ఈ వ్యాసం నండూరి రా...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 
 

మా మోహనం అన్నయ్య

(నండూరి రామమోహనరావు గారి గురించి ముళ్ళపూడి శ్రీదేవి గారు రాసిన మాటలివి.) ************************** న...
by అతిథి
6

 
 
 

నండూరి రామ్మోహనరావు – జీవిత విశేషాలు

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామ్మోహనరావు గారు జర్నలిజంలో యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు వచ్...
by పుస్తకం.నెట్
2