పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Nanduri RammohanRao’
 

 

అసాధారణ రచయిత – చలం గురించి నండూరి

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. చ...
by అతిథి
17

 
 
 

మా మోహనం అన్నయ్య

(నండూరి రామమోహనరావు గారి గురించి ముళ్ళపూడి శ్రీదేవి గారు రాసిన మాటలివి.) ************************** న...
by అతిథి
6

 
 

వ్యాఖ్యావళి – నండూరి రామమోహనరావు

కొన్నాళ్ళ క్రితం ఇంకేదో వెదుకుతూ ఉంటే అనుకోకుండా, డీ.ఎల్.ఐ. సైటులో నండూరి రామమోహనరావ...
by సౌమ్య
6

 

 
 

నండూరి రామ్మోహనరావు గారితో..

నండూరి రామ్మోహనరావు గారి గురించి ప్రత్యేకం చెప్పాలీ అంటే, ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలి అంట...
by సౌమ్య
6

 
 
 

చిరంజీవులు-అనుపల్లవి : నండూరి రామమోహనరావు సంపాదకీయాలు

నండూరి రామమోహనరావు గారి రచనలతో నా పరిచయమల్లా – ’నరావతారం’ పుస్తకంతోనే. ఆపై, ’విశ్వ...
by సౌమ్య
5

 
 

పద్యానికి కరుణశ్రీ

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోనిది. జంధ...
by పుస్తకం.నెట్
3

 

 
 

నండూరి రామమోహన రావు గారి “విశ్వదర్శనం”

రాసిన వారు: విష్ణుభొట్ల లక్ష్మన్న ***************** ఈ మధ్య జాలంలో మతస్వరూపాలపై ఒక వ్యాసం ప్రచుర...
by అతిథి
3

 
 
 

నండూరి రామ్మోహనరావు – జీవిత విశేషాలు

(ఈ వ్యాసం నండూరి రామ్మోహనరావు గారు జర్నలిజంలో యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు వచ్...
by పుస్తకం.నెట్
2

 
 

అస్తమించిన రవి రావిశాస్త్రి

(గమనిక: ఈ వ్యాసం నండూరి రామమోహనరావు గారి సంపాదకీయ వ్యాసాల సంకలనం “వ్యాఖ్యావళి” లోని...
by పుస్తకం.నెట్
2