పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘మాటామంతి’
 

 
 

DK Agencies Interview

Canton Public Library వారిని “మీకు పుస్తకాలు ఎక్కడ నుండి వస్తాయి?” అనడిగితే డి.కె.ఏజెన్సీ వారి ...
by సౌమ్య
0

 
 
 

Sunday @Abids – Version 3

రాసి పంపిన వారు: శ్రీరాం చదలవాడ (తెలుగులో రాయడం రాదని ఇంగ్లీషులో రాసారు. మాటామంతీ హిం...
by అతిథి
0

 
 
 

స్కోలస్టిక్ వారి ప్రతినిధితో….

మా ఆఫీసు ప్రాంగణంలో ఆ మధ్య రెండ్రోజులు ప్రముఖ పిల్లల పుస్తకాల ప్రచురణ సంస్థ “స్కో...
by సౌమ్య
0

 

 
 

“మంచి పుస్తకం”తో కాసేపు…

“మంచి పుస్తకం” అన్న పదం చదవగానే మీలో చాలా మంది ఏదైనా మంచి పుస్తకం గురించి చెప్పబో...
by Purnima
15

 
 
 

Interview with Project Gutenberg’s Hart and Newby

పుస్తకాలంటే ఆసక్తి ఉండీ, కంప్యూటర్ వాడకం అలవాటు ఉన్నవారు ఎవరికైనా, ప్రాజెక్ట్ గూటెన...
by సౌమ్య
12

 
 
 

ఓ పుస్తకాల కొట్టులో

పుస్తకం.నెట్ కు “ఇట్లు మీ శ్రేయోభిలాషు” లలో ఒకరైన ఎ.స్వాతి ఓ పుస్తక విక్రేతతో తన స...
by పుస్తకం.నెట్
27

 

 
 

“కదంబి” కబుర్లు – 2

“కదంబి” కబుర్లు – 1 “అన్నీ సర్దుకున్నాయ్, వ్యాపారమూ బాగా నడుస్తూందన్న సమయంలో మా ప...
by Purnima
5

 
 
 

కొత్తపల్లి కబుర్లు

కొత్తపల్లి గురించి మాకు తెల్సీ తెలియంగానే వారిని సంప్రదించాం. మరో పత్రిక, పిల్లల కో...
by Purnima
14

 
 

The Bookworm, Bangalore

There’s nothing much to say about this bookstore called Bookworm in Bengaluru. If you’re a bookworm, you step in, get lost in the books for hours together and when worldly matters play spoilsport, you end up taking...
by Purnima
7