పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Focus-TeluguKatha’
 

 
 

తెలంగీ పత్తా – కథా పరిచయం

రాసి పంపిన వారు: వి.ఎస్.ఆర్.నండూరి నేను ఈ మధ్య గ్రంధాలయంలో కథావేదిక ౨౦౦౫ కథల సంకలనం (జయ...
by అతిథి
7

 
 
 

తెలుగుకథతో నా తొలి పరిచయం

ఫోకస్ తెలుగు కథ అన్నప్పుడే అనుకున్నాను – దీనికి రాసేటన్ని తెలుగు కథలు నేను చదివుం...
by సౌమ్య
6

 
 
 

ఓ కథ చెప్పనా?

నచ్చిన వాటిని సొంతం చేసుకొని జాగ్రత్తగా మన దగ్గరే అంటిపెట్టుకోవాలి. మనకెప్పుడు కావ...
by Purnima
6

 

 
 

నాకు నచ్చిన కధ – ఆలిండియా రేడియో

అనగనగా అంటూ ఎన్నో కథలు వస్తాయి. కథలు అంటే ఊహించి రాసినవే కాదు. మనం నిత్య జీవితంలో ఎదు...
by జ్యోతి
3

 
 
 

ఎందుకీ పరుగుపందెం?

‘కంప్యూటర్‌లో జాతకాలు చూసి పెళ్లి చేస్తే, కమాండిస్తేగానీ కదల్లేని కొడుకు పుట్టేట...
by అరుణ పప్పు
11

 
 
 

కథకీ మనకీ మధ్య ….ఒక పూలగుర్తు !

రాసి పంపిన వారు: అఫ్సర్ (కూర్మనాథ్ గారి ‘పూల గుర్తులు ‘ – గురించి) జ్ఞాపకాలు వేధి...
by అతిథి
9

 

 
 

వార్తల వెనుక కథ

వ్యాసం రాసిపంపిన వారు: మురళి కొన్ని కథలు ఆనంద పరుస్తాయి, మరికొన్ని ఆలోచింప చేస్తాయి, ...
by అతిథి
10

 
 
 

రాధారాణీ చచ్చిపోయింది – అక్కినేని కుటుంబరావు గారి కథ

రాసి పంపిన వారు: అరి సీతారామయ్య ఈ మధ్య ఆటోగ్రాఫ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది. కథానాయకుడు ప...
by అతిథి
1

 
 
 

తెలుగు కథలూ – నా అనుభవాలూ, అభిప్పరాయాలూ

కథలంటే ‘కాంతా సమ్మితాలు’. ఇంటావిడ సరైన సమయం, అయ్యగారి 'మూడూ' కనిపెట్టి, ప్రేమగా టిఫిన...
by nagamurali
12