పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘English Articles’
 

 
 

DK Agencies Interview

Canton Public Library వారిని “మీకు పుస్తకాలు ఎక్కడ నుండి వస్తాయి?” అనడిగితే డి.కె.ఏజెన్సీ వారి ...
by సౌమ్య
0

 
 
 

Canton Public Library వారితో

ఆ మధ్య ఒక మెయిలింగ్ లిస్ట్ లో Ravi Sista గారు USA లో తమ ప్రాంతంలో ఉన్న Canton Public Library లో ఉన్న తెలుగు ప...
by సౌమ్య
2

 
 
 

Light, my light… the eye-kissing light!

“Vibhusanam maunamapanditanam” – says the great poet Birthirihari which loosely translates to “If you can’t make sense, you better be silent”. But I would like to defy Birthrihari, which I of...
by Achilles
2

 

 
 

Musings on Buying Books in Hyderabad

రాసిపంపిన వారు: Hrishikesh Barua Hrishikesh Barua skroderider’s అన్న బ్లాగులో పుస్తకాల గురించి తరుచుగా రాస్తూ ఉ...
by అతిథి
9