పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘C.B.Rao’
 

 

శతాబ్ది వెన్నెల – డా.కె.గీత

వ్రాసిన వారు: సి.బి.రావ్ ******* ఉరుకులు, పరుగులతో నిండిన రోజులలో, ఒక్కసారి ఆగి, జీవితంలో వ...
by అతిథి
0

 
 
 

నేను కలిసిన ముఖ్యమంత్రులు, మానవవాదులు

రాసిన వారు: వెనిగెళ్ళ వెంకట రత్నం, సి.బి.రావు ********************* ఇన్నయ్య గారు ప్రధానంగా పరిశోధకు...
by అతిథి
3

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -4

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ******************* మీరు ఈ వ్యాస పూర్వ భాగాలు చదవకపోయుంటే, వ్యాస భాగం 1 ఇక్కడ,...
by అతిథి
4

 

 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -3

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ***************** (నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా  భాగం 1 ఇక్కడ, భాగం 2 ఇక్కడ చదవవొ...
by అతిథి
1

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -2

రాసిన వారు: సి.బి.రావు **************** (ఈ వ్యాసం మొదటి భాగం ఇక్కడ చదవవచ్చు) Essays -Criticism 1) సమగ్రాంధ్ర సా...
by అతిథి
4

 
 
 

నా అసమగ్ర పుస్తకాల జాబితా -1

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ********************* ఈ చిట్టా లో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ నేను చదవలేదు. ఇందులోని కొ...
by అతిథి
3

 

 
 

ఊరి చివర -అఫ్సరీకులు

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ************* జ్ఞాపకాలు ఎవరి జీవితంలో ఐనా ముఖ్యమైనవే, నిస్సందేహంగా. ఈ జ్...
by అతిథి
10

 
 
 

అతడు – నేను: కె.వరలక్ష్మి కధలు

రాసిన వారు: సి.బి.రావు ************* జీవితం కధలా ఉంటుందా? లేక కధ జీవితాన్ని పోలి ఉంటుందా అంటే ఏ...
by అతిథి
1

 
 
 

రచయిత్రి వారణాసి నాగలక్ష్మి

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: సి.బి.రావు శ్రీకాకుళంలో  కధానిలయం  స్థాపకులు కాళీపట్నం రామారా...
by అతిథి
5