పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Surampudi Pavan Santhosh’
 

 

“తెలుగువెలుగు” తొలి సంచిక

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********** తెలుగు యజ్ఞం అంటూ, తెలుగు భాషోద్యమానికి దన్ను...
by అతిథి
8

 
 

ఆకాశం సాంతం

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********* దంపతుల నడుమ ప్రేమ భయంకరమైన సాంసారిక కష్టాల కొ...
by అతిథి
8

 
 

తెలుగు వెలుగులు

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********* ఏ పుస్తకాల షాప్ లోనో, బుక్ ఎగ్జిబిషన్ లోనో ఈ పు...
by అతిథి
4

 

 

శ్వేత విప్లవ పితామహుడు డా.వర్గీస్ కురియన్ ఆత్మకథ “నాకూ ఉంది ఒక కల”

(శ్వేతవిప్లవ పితామహులు డా.వర్గీస్ కురియన్ నేడు అనారోగ్యంతో మరణించారు.) వ్రాసిన వారు: ...
by అతిథి
8

 
 

విషకన్య

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ *************** ఙ్ఞానపీఠ్, సాహిత్య అకాడెమీ అవార్డు వంటి పుర...
by అతిథి
2

 
 
 

గుప్పిట్లో అగ్ని కణం-లజ్జ

రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ *********************** పుస్తకప్రియులదో చిత్రమైన ప్రపంచం. వారి అల్...
by అతిథి
2

 

 
 

పుస్తకాల ఒడిలో

రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********************** “ఒక్కోసారి బాగా బోర్ కొడుతుంది,రొటీన్ గా ...
by అతిథి
10