పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Surampudi Pavan Santhosh’
 

 

విశ్వనాథ వారు ఎలా చెప్పారు?

వ్యాసకర్త: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ******** విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నవలలు ఎలా చెప్పారు? అన్...
by అతిథి
17

 
 
 

పుస్తకాల ఒడిలో

రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********************** “ఒక్కోసారి బాగా బోర్ కొడుతుంది,రొటీన్ గా ...
by అతిథి
10

 
 

“తెలుగువెలుగు” తొలి సంచిక

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********** తెలుగు యజ్ఞం అంటూ, తెలుగు భాషోద్యమానికి దన్ను...
by అతిథి
8

 

 

ఆకాశం సాంతం

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********* దంపతుల నడుమ ప్రేమ భయంకరమైన సాంసారిక కష్టాల కొ...
by అతిథి
8

 
 

శ్వేత విప్లవ పితామహుడు డా.వర్గీస్ కురియన్ ఆత్మకథ “నాకూ ఉంది ఒక కల”

(శ్వేతవిప్లవ పితామహులు డా.వర్గీస్ కురియన్ నేడు అనారోగ్యంతో మరణించారు.) వ్రాసిన వారు: ...
by అతిథి
8

 
 

భార్యని వర్ణించిన కవులున్నారు

వ్యాసకర్త: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ************* కవులేల తమ భార్యను వర్ణించరని ఎల్లేపెద్ది వెంక...
by అతిథి
5

 

 

రెండు దశాబ్దాలు-కథ 1990-2009

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ *************** నాలాంటివాడికి కథల గురించి చెప్పడం అంత కష్ట...
by అతిథి
5

 
 

పుస్తకాలకు, పాఠకులకు మధ్య అనుసంధానమైనది

వ్యాసకర్త: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********** ఆరువేల పుస్తకాలు.. ఆరేడు నెలలు.. వెయ్యి వికీ వ్యాస...
by అతిథి
4

 
 

తెలుగు వెలుగులు

వ్రాసిన వారు: సూరంపూడి పవన్ సంతోష్ ********* ఏ పుస్తకాల షాప్ లోనో, బుక్ ఎగ్జిబిషన్ లోనో ఈ పు...
by అతిథి
4