పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Padmavalli’
 

 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పదహారూ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి ************* ఓ రెండేళ్లుగా కొన్ని కారణాల వల్ల నేను పుస్తకాలు చదవటం బాగ...
by అతిథి
0

 
 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పద్నాలుగూ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి *********** ‘గతకాలము మేలు వచ్చుకాలము కంటెన్ …’ – నా పుస్తకపఠనం విషయ...
by అతిథి
0

 
 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేల పదమూడూ …

వ్యాసకర్త:పద్మవల్లి ***** ‘గతకాలము మేలు వచ్చుకాలము కంటెన్…’ అన్న నన్నయ మాట, నా పుస్త...
by అతిథి
5

 

 

Wisdom of Our Fathers – Tim Russert

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: పద్మవల్లి నాన్న… దాదాపు ప్రతీ మనిషికీ తమ జీవితంలోని మొదటి ప...
by అతిథి
2

 
 

నేనూ, పుస్తకాలూ, రెండువేలపన్నెండూ …

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి *** మొదట్నుంచీ పుస్తకాల పురుగునే అయినా, ఎప్పుడూ చదివినవి లెక్క ర...
by అతిథి
9

 
 

The Outsiders – S.E.Hinton (Part-2)

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి మొదటి భాగాన్ని ఇక్కడ చదవండి. కథను మొదటిభాగంలో చదవొచ్చు. **** Nature’s ...
by అతిథి
4

 

 

The Outsiders – S.E.Hinton (Part-1)

వ్యాసకర్త: పద్మవల్లి ***** సాధారణంగా నేను చిన్నపిల్లల పుస్తకాలు, యంగ్ అడల్ట్ నవలలు, ఫాం...
by అతిథి
14

 
 

Life of Pi : Yann Martel

వ్యాసం రాసి పంపినవారు: పద్మవల్లి   మృత్యువు జీవితం వెంటే వీడని నీడలా జీవితపు సౌందర...
by అతిథి
7

 
 

“My Stroke of Luck – Kirk Douglas”

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: పద్మవల్లి వీరగంధము తెచ్చినారము వీరుడెవ్వడో తెల్పుడీ… What is a hero...
by అతిథి
17