పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Nidadavolu Malathi’
 

 

సిలకమ్మ కథలసంకలనం – డా. వాసా ప్రభావతి.

వ్యాసం పంపినవారు: నిడదవోలు మాలతి డా. వాసా ప్రభావతిగారు రాసిన 15 కథలలో పాత, కొత్త సంప్రద...
by అతిథి
3

 
 

కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మగారి విశిష్ట వ్యక్తిత్వం

ప్రముఖ సంఘసేవా తత్పరురాలూ, రచయిత్రీ, అయిన కనుమర్తి వరలక్ష్మమ్మగారు (1896-1978) స్వాతంత్ర్...
by అతిథి
20