పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Nagini Kandala’
 

 

The Vegetarian – Han Kang

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ************ రచయితలు కూడా రకరకాలుగా ఉంటారు,కొందరు వాళ్ల మనసులో ఉన్నది ఇదీ అ...
by అతిథి
0

 
 

The Glass Castle

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ********** మనిషి మనుగడకి అవసరమైనవి ఏమిటి అని ఎవరైనా అడిగితే ముందుగా రోటీ,క...
by అతిథి
0

 
 

The Immoralist By Andre Gide

వ్యాసకర్త: నాగిని There is nothing more tragic for a man who has been expecting to die than a long convalescence. After that touch from the wing of Death, what seemed important is so no longer; oth...
by అతిథి
0

 

 

The Twentieth Wife

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ******** స్తీలు సమాజానికి,సంప్రదాయాలకి తలొగ్గి బ్రతికే ఆ కాలంలో ఒక సాధార...
by అతిథి
2

 
 

Half a Rupee – stories by Gulzar

వ్యాసకర్త: నాగిని ఈ పుస్తకం చదవాలనిపించడానికి కవర్ మీద గుల్జార్ ఫోటో తప్ప మరే కారణం ...
by అతిథి
7

 
 

Kanthapura: Raja Rao

వ్యాసకర్త: నాగిని.  అవి స్వార్ధమంటే తెలియని రోజులు..నాలుగు గోడల మధ్య ఎలక్ట్రానిక్ వస...
by అతిథి
1

 

 

“Cuckold”: Kiran Nagarkar.

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: నాగిని చరిత్ర పుటల్లో లో కొందరు చిరస్థాయి గా నిలచిపోయే వారైతే...
by అతిథి
10

 
 

The Death of Ivan Ilyich – Leo Tolstoy

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో,జీవన్మ్రుత్యువుల గురించి ఆలోచనల...
by అతిథి
14

 
 

The palace of illusions By Chitra Benarji Diwakaruni

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** మనకు మహాభారతం అంటే కృష్ణుడు,అర్జునుడు,భీష్ముడు లాంటి యోధుల వీర గా...
by అతిథి
10