పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Nagini Kandala’
 

 

The Death of Ivan Ilyich – Leo Tolstoy

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఏదో ఒక దశలో,జీవన్మ్రుత్యువుల గురించి ఆలోచనల...
by అతిథి
14

 
 

The palace of illusions By Chitra Benarji Diwakaruni

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***** మనకు మహాభారతం అంటే కృష్ణుడు,అర్జునుడు,భీష్ముడు లాంటి యోధుల వీర గా...
by అతిథి
10

 
 

“Cuckold”: Kiran Nagarkar.

వ్యాసం రాసిపంపినవారు: నాగిని చరిత్ర పుటల్లో లో కొందరు చిరస్థాయి గా నిలచిపోయే వారైతే...
by అతిథి
10

 

 

Half a Rupee – stories by Gulzar

వ్యాసకర్త: నాగిని ఈ పుస్తకం చదవాలనిపించడానికి కవర్ మీద గుల్జార్ ఫోటో తప్ప మరే కారణం ...
by అతిథి
7

 
 

The Twentieth Wife

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ******** స్తీలు సమాజానికి,సంప్రదాయాలకి తలొగ్గి బ్రతికే ఆ కాలంలో ఒక సాధార...
by అతిథి
2

 
 

The Immortal Life of Henrietta Lacks – Rebecca Skloot

వ్యాసకర్త: Naagini Kandala ************** కొన్నిసార్లు ఒక పుస్తకం చదవాలనే ఆసక్తి కలగడానికి పుస్తకం పేర...
by అతిథి
1

 

 

Quiet – Susan Cain

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ***************** చాలా ఏళ్ల క్రితం చూసిన బసు ఛటర్జీ సినిమా Piya ka ghar లో ఒక సన్నివేశం...
by అతిథి
1

 
 

The Book of Laughter and Forgetting – Milan Kundera

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala *********** మనుష్య జీవితంలో విస్మృతి అనేది సర్వసాధారణమే, కానీ ఆ మరపు సహజసిద...
by అతిథి
1

 
 

Night – Elie Wiesel

వ్యాసకర్త: Nagini Kandala ******* ‘We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.’ – Elie Wiesel బ్ర...
by అతిథి
1