పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Kolluri Somasankar’
 

 

ఆధునిక భేతాళ కథలు

వ్యాసం రాసి పంపినవారు: కొల్లూరి సోమ శంకర్ అప్పుడప్పుడు చక్కని కథలు రాసే శ్రీ రావు కృ...
by Somasankar Kolluri
1

 
 

రియల్ స్టోరీస్ – కస్తూరి మురళీకృష్ణ

వ్యాసం రాసిపంపిన వారు: కొల్లూరి సోమ శంకర్ “స్ఫూర్తినిచ్చే వాస్తవ విజయ గాథలు” అన్...
by Somasankar Kolluri
3

 
 

డి. కామేశ్వరి కథలు

వ్యాసం పంపినవారు: కొల్లూరి సోమ శంకర్ ప్రముఖ రచయిత్రి డి. కామేశ్వరి రాసిన 32 కథల సంకలనం ...
by Somasankar Kolluri
2