పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Halley’
 

 
 

ప్యర్ అండ్ జీన్ – గీ డ మొపాస

రాసిన వారు: Halley ************ Pierre and Jean – Guy de Maupassant పుస్తకం దొరుకు చోటు – ఇక్కడ. ప్రచురణ : 1887 వికీ లంకె ...
by అతిథి
4

 
 

Introduction to the constitution of india – Dr. Durga Das Basu

రాసిన వారు: Halley ************ ఈ పుస్తకం తెరవగానే ముందుగా నన్ను కట్టి పడేసింది రచయిత డి.డి.బసు గా...
by అతిథి
2

 
 

స్వీయచరిత్రము – చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము

రాసిన వారు: Halley ********************** స్వీయచరిత్రము – చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము మొదటి ప్రచురణ : 1944 ...
by అతిథి
5

 

 

చివరకు మిగిలేది…

రాసిన వారు: Halley ************************ గమనిక : ఈ వ్యాసం ఏదో అక్షరాలు గుణింతాలు సమాసాలు గట్రా తెలిసిన...
by అతిథి
87

 
 
 

మనం “ఫేంటసీ” బస్సు మిస్సు ఐనట్టేనా?

రాసిన వారు: Halley ******************** మొన్నా మధ్యన ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతిలో అనుకుంటా, “ఐ.ఐ.టి లో అత్తె...
by అతిథి
38