పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Halley’
 

 

స్వీయచరిత్రము – చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము

రాసిన వారు: Halley ********************** స్వీయచరిత్రము – చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము మొదటి ప్రచురణ : 1944 ...
by అతిథి
5

 
 

చివరకు మిగిలేది…

రాసిన వారు: Halley ************************ గమనిక : ఈ వ్యాసం ఏదో అక్షరాలు గుణింతాలు సమాసాలు గట్రా తెలిసిన...
by అతిథి
87

 
 
 

మనం “ఫేంటసీ” బస్సు మిస్సు ఐనట్టేనా?

రాసిన వారు: Halley ******************** మొన్నా మధ్యన ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతిలో అనుకుంటా, “ఐ.ఐ.టి లో అత్తె...
by అతిథి
38