పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Halley’
 

 

వేనరాజు, ఖూనీ

వ్యాసకర్త: Halley *********** ఈ వ్యాసం వేనరాజు గురించీ, ఖూనీ గురించీ. “వేనరాజు” విశ్వనాథ వారు ...
by అతిథి
2

 
 

The Eleven Pictures of Time

వ్యాసకర్త: Halley ********* ఈ పరిచయం సి కె రాజు గారు రాసిన “The Eleven Pictures of Time: The Physics, Philosophy and Politics of Time Beliefs” అన...
by అతిథి
2

 
 

తెలుగు వారి జానపద కళారూపాలు

వ్యాసకర్త: Halley *************** ఈ పరిచయం మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు రాసిన “తెలుగు వారి ...
by అతిథి
2

 

 

Devil on the Cross: Ngugi wa Thiong’o

వ్యాసకర్త: Halley ఈ పరిచయం Ngugi wa Thiong’o రాసిన “Devil on the Cross” గురించి. పుస్తకం 1980 కాలం నాటిది. ఈ రచ...
by అతిథి
4

 
 

శ్రీపాద అనుభవాలూ – జ్ఞాపకాలూనూ

వ్యాసకర్త: Halley ఈ పరిచయం శ్రీపాద వారి “అనుభవాలూ  జ్ఞాపకాలూనూ” గురించి. ఇంట్లో చిన్న...
by అతిథి
29

 
 

దేవతల యుద్ధం – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ***** కొన్ని నెలల క్రితం పుస్తకమ్.నెట్ ద్వారా పరిచయం అయిన ఒక పెద్దాయన పుణ్...
by అతిథి
10

 

 

Baba Amte’s “Flames and flowers”

వ్యాసకర్త: Halley ******** మొన్నామధ్యన బాబా ఆమ్టే మరాఠీ కవితల సంకలనం తాలుకా ఆంగ్ల అనువాదం “Flam...
by అతిథి
1

 
 

ఆత్మ యజ్ఞము (అను గొల్ల కలాపము) – భాగవతుల రామయ్య

వ్యాసకర్త: Halley ***** శుక్రవారం రోజున హిందూ పత్రికలో కేరళ నర్తకి ఒకావిడ గొల్లకలాపం గురించ...
by అతిథి
0

 
 

వల్లభ మంత్రి- విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ***** ఈ పరిచయం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రచించిన “వల్లభ మంత్రి” గురించి....
by అతిథి
2