పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Halley’
 

 

Rearming Hinduism – Vamsee Juluri

వ్యాసకర్త: Halley ********** ఈ పరిచయం వంశీ జూలూరి గారు రాసిన Rearming Hinduism: Nature, History and the Return of Indian Intelligence అనే పుస్...
by అతిథి
2

 
 

భారతీ నిరుక్తి (వేద స్వరూప దర్శనం)

వ్యాసకర్త: Halley ************* ఈ పరిచయం హరి సోదరులు రచించిన “భారతీ నిరుక్తి (వేద స్వరూప దర్శనం)...
by అతిథి
5

 
 

ఆరునదులు – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ******** విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి “ఆరు నదులు” చదివింది బహుశా రెండేండ్ల క...
by అతిథి
0

 

 

తొవ్వ ముచ్చట్లు – జయధీర్ తిరుమల రావు

వ్యాసకర్త: Halley జయధీర్ తిరుమల రావు గారు రాసిన “తొవ్వ ముచ్చట్లు” గురించిన పరిచయం ఇది...
by అతిథి
7

 
 

విశ్వనాథతో సంభాషణ

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఆ పెద్దాయనః స్వరాజ్యము తేవలసినది దేశములో మానసికమైన కూలివానితనమున...
by అతిథి
4

 
 

సారస్వత వ్యాసములు

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయము “కవి సామ్రాట్” నోరి నరసింహ శాస్త్రిగారి “సారస్వత వ్య...
by అతిథి
6

 

 

Samudrapu Dibba

Article by: Halley ********* I first read this novel about an year ago. From then on, if somebody asks me what my favourite novel is i can’t help but think of this one. If you are asked to list out a few dystopian novels,...
by అతిథి
1

 
 

చిట్లీ చిట్లని గాజులు

వ్యాసకర్త: Halley ********* “చిట్లీ చిట్లని గాజులు” అన్న నవల చదవటం ద్వారా ఈ కింది విషయములు మ...
by అతిథి
1

 
 

నీల పెండ్లి – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ********* ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సినిమాలు దాదాపు ఒక ఇరవై ఏడు చూసి ఉంటాను ఇప్పటిక...
by అతిథి
1