పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Ari Sitaramayya’
 

 

కథావార్షిక 2011

వ్యాసం రాసిన వారు: అరి సీతారామయ్య ***** ప్రతి సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం‌లో వచ్చిన ఉత్తమ కథలను ...
by అతిథి
1

 
 

కథావార్షిక 2010

వ్రాసిన వారు: అరి సీతారామయ్య ************ మధురాంతకం నరేంద్ర గారు 1999 నుండి ప్రతిసంవత్సరం ప్రక...
by అతిథి
3

 
 

కమల

రాసిన వారు: అరి సీతారామయ్య ******************** ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం, అప్పటివరకూ రాసిన కథలను ...
by అతిథి
6

 

 

కథ 2010

పంపిన వారు: అరి సీతారామయ్య కథ 2010 మీద డిట్రాయట్ తెలుగు లిటరరీ క్లబ్ డిసెంబర్‌ సమావేశంల...
by DTLC
7

 
 
 

మిత్తవ – మంచికంటి కథలు

రాసిన వారు: అరి సీతారామయ్య (April 2008 లో DTLC వారి మీటింగ్లో జరిగిన చర్చ) మంచికంటి రాసిన “మిత...
by DTLC
1

 
 
 

జైత్రయాత్ర – శివారెడ్డి

సమీక్షకులు: ఆరి సీతారామయ్య [2003 జూన్ 22 వ తేదీన DTLC (Detroit Telugu Literary Club, USA) లో శివారెడ్డి కవితా సంకలన...
by DTLC
2

 

 
 

సలాం హైదరాబాద్

సమీక్షకులు: మద్దిపాటి కృష్ణారావు, ఆరి సీతారామయ్య నవంబర్ 2008 లో జరిగిన డిట్రాయిట్ తెలు...
by DTLC
7

 
 
 

రాధారాణీ చచ్చిపోయింది – అక్కినేని కుటుంబరావు గారి కథ

రాసి పంపిన వారు: అరి సీతారామయ్య ఈ మధ్య ఆటోగ్రాఫ్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది. కథానాయకుడు ప...
by అతిథి
1

 
 

The Sweat of pearls

వ్యాసం పంపిన వారు: అరి సీతారామయ్య. బాలి పర్యాటకుల స్వర్గం. పై వస్త్రాలు లేకుండా సంచరి...
by అతిథి
1