పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

Chat with Amish – the author of ‘Immortals of Meluha’

‘Immortals of Meluha’ అన్నది ‘శివా ట్రైలజీ‘ అన్న పేరుతో రాబోయే పుస్తకాలలో మొదటిది. ఈ ఏడాదే ...
by సౌమ్య
3

 
 
స్నేహ బుక్ హౌస్ – బెంగళూరు వారితో  

స్నేహ బుక్ హౌస్ – బెంగళూరు వారితో

’స్నేహా బుక్ హౌస్’ (శ్రీనగర్, బెంగళూరు) యజమాని పరశివప్ప తో మా సంభాషణ.  (ఈ సంభాషణ వెనుక క...
by సౌమ్య
1

 
 
 

కవితాభూషణం-నాలుగోభాగం

(యదుకులభషణ్ గారి బాల్యం కబుర్లతో కూడిన మొదటి భాగం ఇక్కడ. ఆయనలోని చదువరిని పరిచయం చేస...
by సౌమ్య
4

 

 
కవితాభూషణం – మూడోభాగం  

కవితాభూషణం – మూడోభాగం

(యదుకులభూషణ్ గారి బాల్యం కబుర్లతో కూడిన మొదటి భాగం ఇక్కడ. ఆయనలోని చదువరిని పరిచయం చే...
by సౌమ్య
14

 
 
కవితాభూషణం-రెండో భాగం  

కవితాభూషణం-రెండో భాగం

మొదటి భాగం లంకె ఇక్కడ. చదువరి గా అనుభవాలు : ౧. చిన్నప్పుడు ’బాలసాహిత్యం’ తో మీ అనుభవాల...
by సౌమ్య
5

 
 
 

కవితాభూషణం – భూషణ్ గారితో మాటామంతీ – మొదటి భాగం

తమ్మినేని యదుకులభూషణ్ గారు తెలుగు కవితలను. విమర్శను చదివే నెటిజనులందరికీ సుపరిచిత...
by సౌమ్య
9

 

 
 

Flipkart’s Speaking..

Flipkart – a name that doesn’t need an introduction among who shop books online in India. Almost every other article here in pustakam.net ends with a option to buy the book from Flipkart. And why do we do that? Beca...
by Purnima
6

 
 
 

అజో-విభొ-కందాళం ఫౌండేషన్ (AVKF) వారితో…

తెలుగు పుస్తకాల కొనుగోలుకి ఆన్లైన్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఉత్తమమైన సోర్సు – ఏవీకేఎఫ్ అన...
by సౌమ్య
7

 
 
 

కొత్తపల్లి కబుర్లు

కొత్తపల్లి గురించి మాకు తెల్సీ తెలియంగానే వారిని సంప్రదించాం. మరో పత్రిక, పిల్లల కో...
by Purnima
14