పుస్తకం
All about books


 
 

 

గాంధీజీ ఆత్మకథ

వ్యాసకర్త: వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు (ఈ వ్యాసం మొదట చినవీరభద్రుడు గారు ఆగస్టు 2014లో ఫేస్...
by అతిథి
3

 
 
Mahatma vs Gandhi  

Mahatma vs Gandhi

“Losers blame their parents; Failures blame their kids.” ― Steve Toltz అనగనగా ఓ మనిషి. గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు బతుకుని ఈడుస్...
by Purnima
3

 
 
 

మహాత్మునికి గాంధీకి మధ్య

ముంబై… శరీరాలనూ మనసులనూ ఇబ్బంది పెట్టే జూన్ నెల వేడి… షివడీ హాస్పిటల్. భయంకరమైన ర...
by అరుణ పప్పు
14