పుస్తకం
All about books


 
 

 

Saramago’s The Gospel According to Jesus Christ

కథ ఎవరిది? దాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారు? అన్న రెండు ప్రశ్నలకు వచ్చే సమాధానల బట్టి ఇంకెన్...
by Purnima
2

 
 
 

Seeing. – Saramago

కొందరు పిల్లలు ఎంచక్కగా తమకు తోచిన రీతిన ఒక భవనాన్ని కట్టుకుని అందులోనే నివాసం ఉంటు...
by Purnima
3

 
 
మృత్యువుకు జీవం పోసి..  

మృత్యువుకు జీవం పోసి..

మృత్యువు అన్న పదం వినగానే మీకు తొట్టతొలుత కలిగే భావమేమిటి? భయం? కోపం? నిర్లిప్తత? వైర...
by Purnima
2

 

 
BLINDNESS – Jose Saramago  

BLINDNESS – Jose Saramago

ఒక్కో పుస్తకం మిగిల్చే అనుభవం ఒక్కోలా ఉంటుంది. కొన్ని పుస్తకాలు మన చుట్టూ ఉన్న లోకా...
by Purnima
3