పుస్తకం
All about books


 
 

 

పెద్రో పారమో

వ్యాసకర్త: రోహిత్ ************* ప్రతీ వస్తువుకీ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటి ఉంటుందనీ, ఆ వస్తువు బరువం...
by అతిథి
2

 
 

పుస్తకం ద్వారా పాఠకుని పరిచయం

వ్యాసకర్త: రానారె కుక్కలు పచ్చిగడ్డి మొలకలను తింటాయి. ఎందుకు? నేనూ ఈ పుస్తకాన్ని అలా...
by అతిథి
2

 
 

Travelling with Che Guevara

చే గెవారా పరిచయం అక్కర్లేని విప్లవకారుడు. క్యూబన్ విప్లవం లో కాస్ట్రో సోదరులతో పాటు...
by సౌమ్య
3