పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

పుస్తకం.నెట్ రెండో వార్షికోత్సవం

పుస్తకం.నెట్ మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి రెండు సంవత్సరాలు అయింది. నిర్విఘ్నంగా, నిరాటకంగా ...
by పుస్తకం.నెట్
18

 
 
 

లెక్కట్లూ…చప్పట్లూ..

“హుర్రే… పుస్తకం.నెట్ కు వచ్చిన హిట్ల సంఖ్య మూడు లక్షలు దాటింది!” “ఏంటా పిల్ల చ...
by పుస్తకం.నెట్
13

 
 
 

పుస్తకం.నెట్ కు రెండు లక్షల హిట్లు!

అందరికీ నమస్కారం! నిన్న రాత్రితో పుస్తకం.నెట్ రెండు లక్షల హిట్లను చేరుకుంది. దాదాపు ...
by పుస్తకం.నెట్
17

 

 
 

పుస్తకం.నెట్ మొదటి వార్షికోత్సవం

“పుస్తకాలపై తెలుగు వ్యాఖ్యానం అంతా ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుంద”న్న ఆలోచన నుండి పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
18

 
 
 

BACK TO SCHOOL – వ్యాఖ్యలు దిద్దబడతాయి ఇకపై

స్కూల్ అంటే మనలో చాలా మందికెందుకంత చిరాకు? స్కూల్ నుండి కాలేజీలోకి అడుగుపెడుతున్నా...
by పుస్తకం.నెట్
27

 
 
 

నాలుగు నెలల పుస్తకంలో..

పుస్తకం.నెట్ ప్రస్థానంలో నాలుగు నెలలు గడిచాయి. క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్ అంటూ వెనక్కి తి...
by పుస్తకం.నెట్
6

 

 
 

జనవరిలో పుస్తకం.నెట్

పుస్తకం.నెట్ ప్రారంభమై నెలరోజులైంది. ఓసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఇటు ...
by పుస్తకం.నెట్
3