పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

BACK TO SCHOOL – వ్యాఖ్యలు దిద్దబడతాయి ఇకపై

స్కూల్ అంటే మనలో చాలా మందికెందుకంత చిరాకు? స్కూల్ నుండి కాలేజీలోకి అడుగుపెడుతున్నా...
by పుస్తకం.నెట్
27

 
 

పుస్తకం.నెట్ ఐదో వార్షికోత్సవం

నేటితో పుస్తకం.నెట్ మొదలుపెట్టి ఐదేళ్ళు పూర్తయ్యాయి. ఈ శుభసందర్భాన పుస్తకం.నెట్ పాఠ...
by పుస్తకం.నెట్
24

 
 
 

పుస్తకం.నెట్ మొదటి వార్షికోత్సవం

“పుస్తకాలపై తెలుగు వ్యాఖ్యానం అంతా ఒక చోట ఉంటే బాగుంటుంద”న్న ఆలోచన నుండి పుస్తక...
by పుస్తకం.నెట్
18

 

 
 

పుస్తకం.నెట్ రెండో వార్షికోత్సవం

పుస్తకం.నెట్ మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి రెండు సంవత్సరాలు అయింది. నిర్విఘ్నంగా, నిరాటకంగా ...
by పుస్తకం.నెట్
18

 
 
 

పుస్తకం.నెట్ కు రెండు లక్షల హిట్లు!

అందరికీ నమస్కారం! నిన్న రాత్రితో పుస్తకం.నెట్ రెండు లక్షల హిట్లను చేరుకుంది. దాదాపు ...
by పుస్తకం.నెట్
17

 
 

వెయ్యి టపాల పుస్తకం.నెట్

మూడు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల ముందు పుస్తకాలపై ఇష్టం, కొంచెం ఉత్సాహం పెట్టుబడిగా మొద...
by పుస్తకం.నెట్
14

 

 
 

లెక్కట్లూ…చప్పట్లూ..

“హుర్రే… పుస్తకం.నెట్ కు వచ్చిన హిట్ల సంఖ్య మూడు లక్షలు దాటింది!” “ఏంటా పిల్ల చ...
by పుస్తకం.నెట్
13

 
 

పుస్తకం.నెట్ నాలుగో వార్షికోత్సవం

నేటితో పుస్తకం.నెట్ నాలుగేళ్ళు పూర్తిచేసుకొని ఐదో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతుంది. ఈ స...
by పుస్తకం.నెట్
10

 
 

పుస్తకం.నెట్ మూడో వార్షికోత్సవం

జనవరి 1 – నూతన సంవత్సర ఆగమనోత్సవమే కాక, పుస్తకం.నెట్ వార్షికోత్సవం కూడా! నేటితో పుస్...
by పుస్తకం.నెట్
9